Personenbelasting

Software voor het berekenen en optimaliseren van de personenbelasting

Fiskobel PB · Fiscalc PB · SuperFisc PB
A Kluwer Tax solution

Personenbelasting

 

 

 

 

Graag meer informatie over Personenbelasting of een demo bij u ter plaatse?
Bel 078 16 03 10 of klik hieronder op de tab Contact.

 

Personenbelasting van Wolters Kluwer berekent een correcte en optimale belastingaangifte

100% actueel assortiment dankzij de knowhow en ervaring van onze specialisten

  • Fiskobel PB: voor een functioneel en correct berekeningsprogramma
  • Fiscalc PB: voorzien van een uitgebreid gamma aan hulpschermen om het invullen van de aangifte vlot en correct te laten verlopen
  • SuperFisc PB: voor wie alle optimalisatiemogelijkheden wil benutten

Meer gedetailleerde info onder het tabblad Gamma

Personenbelasting is één van de producten uit de Kluwer Tax oplossingen. Daardoor geniet ook dit programma van alle voordelen van de integratie binnen de FinFisc-reeks:

BOEKHOUDING
------
KANTOORBEHEER
 

FinFisc reeks: eenmalige ingave en automatische overdracht van gegevens en resultaten van het ene naar het andere programma

Overzicht van de mogelijkheden van de programma's personenbelasting

FISKOBEL PB

FISCALC PB
= Fiskobel PB +

SUPERFISC PB
= Fiscalc PB +

Fiscale hulp

Hypothecaire leningen en herfinancieringsleningen

Andere levensverzekeringen

Huurherkwalificatie

Werkelijke kosten

Belastingkrediet

Kwartaalbijdragen RSZ

Optimalisatie

Voorafbetalingen

Volgens opgave (elke willekeurige rubriek)

Bijkomende modules

Belastingen niet-inwoners

Loonmodule:
1. netto-bruto
2. bruto-netto

Omdeling aangever/partner (wettelijke)

Berekening vennootschapsbelasting

Optimalisatie PB/Ven.B

Automatische berekening met/zonder huwelijksquotiënt

Fiscale bijlagen

Afdrukmogelijkheden

Beperkte, uitgebreide afdruk van de berekening

Afdruk in 4 talen

Fiscale hulp

Fiches beroepsinkomen vak IV

Fiches pensioenen

Fiches bedrijfsleiders

Invulscherm onroerende inkomsten (Belgische en buitenlandse)

Belastingvermindering
- energiebesparende investeringen
- beveiliging tegen inbraak of brand
- energiezuinige woningen
- elektrische voertuigen
- aandelen erkend ontwikkelingsfonds
- vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor
- groene lening

Woon- en werkverkeer

Omzettingsrenten

Kosten kinderopvang

Belasting op pensioensparen

R/C bedrijfsleider

Meerwaarde verkoop grond

Meerwaarde verkoop gebouw

Nettobestaansmiddelen: huidig en volgend aanslagjaar

Privé PC

Optimalisatie

Roerende inkomsten

Premies leven en pensioensparen

Details van de berekening

Meer details van de berekening dan op de berekeningsnota van de Administratie

Leasen of lenen

Bruikbaar bij de keuze tussen lening of leasing voor een investering

Beroepskosten zelfstandigen

Voor het samenstellen van een uitgebreide kostenopgave

Fiscale hulp

Omdeling aangever/partner (eigen)

Berekening bedrijfsvoorheffing

Netto maandweddeberekening voor alle categorieën belastingplichtigen

Indiciaire taxatie

Bruikbaar voor preventie van fiscale problemen

Bruikbaar voor het oplossen van acute fiscale problemen

Woonlening

Berekening van de belastingbesparing

Berekening van de leningcapaciteit

Vergelijken van 2 leningen

Afdruk in 4 talen

Afdrukken van aflossingstabellen

Voor een juiste berekening

Voor het opstellen van de optimale aangifte

Voor een compleet fiscaal beleid

Betrouwbare leidraad

De fiscus slaagt erin om elk jaar een ruim aantal nieuwigheden te lanceren. Deze talrijke wijzigingen maken de berekening en optimalisatie van de belastingaangifte een complex gegeven.

De belangrijkste troef in Wolters Kluwer Personenbelasting zijn de overzichtelijke en werkbare hulpschermen. Zij helpen u het ingewikkelde kluwen van wetten en regels te ontwarren en leiden u naar de meest optimale en een correcte belastingaangifte. Bovendien is ons programma Personenbelasting een uitmuntend hulpmiddel om doeltreffend advies te verlenen.

Dankzij een ruim netwerk aan specialisten en een nauw contact met de overheid, is Kluwer altijd de eerste op de markt om haar aanbod berekeningssoftware aan te passen, zodat u steeds over actuele software beschikt.

Bekijk de online demo van Personenbelasting

Contactformulier voor Personenbelasting

 


Ik wens vrijblijvend:(de met een * gemarkeerde velden zijn verplicht)
Aanspr. Dhr. Mevr.
Naam *
Voornaam *
E-mail
Telefoon *
Postcode *
 
Uw vragen of opmerkingen